100 592 2 62.03054657074492 5.533504486083984 13 åheims elva lakseførende elv. 1245623158 skrobben 37 191 2 70.68178733615773 25.830230712890625 10 Øyavatnet Kjempemuligheter for napp. Kan få det meste av fisk her. Stort sett ørret. Hørt historia om at naboen har fått røya. 1174001848 Havmusen 63 296 2 58.989872671058 8.150224685668945 14 Öyvatn, Bindalen, Fyresdal God bestand av fin ørret opp til 1,5 kilo. Egnet for alle typer stangfiske 1204023897 huth 65 296 2 58.99159717184494 8.180608749389648 14 Öyvasstjorn Ble satt ut ca 80 ørret for en tid tilbake. Usikker bestand idag. Siste fangst sommeren 2006 på 1,5 kilo 1204024333 huth 10 65 296 <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/65/10.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/65/10_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>62</id> <user_id>296</user_id> <category_id>6</category_id> <lat>59.010317922313504</lat> <lng>8.261590003967285</lng> <zoom>15</zoom> <name>Öyne Camping</name> <description>Campingen ligger i rolige og naturskjønne omgivelser. Egnet utgangspunkt for de fleste friluftsaktiviteter</description> <date>1204023635</date> <rdate /> <username>huth</username> <images> <instance> <id>9</id> <hotspot_id>62</hotspot_id> <user_id>296</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/62/9.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/62/9_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>11</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.88988418894178</lat> <lng>11.123828887939451</lng> <zoom>13</zoom> <name>Årnestangen</name> <description /> <date>1173026256</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>3</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.66609151398264</lat> <lng>6.415328979492188</lng> <zoom>13</zoom> <name>Årdalsnausta</name> <description>Bra plass, spesielt ved stor vassføring i elva.</description> <date>1172968230</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>95</id> <user_id>592</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.13976217507834</lat> <lng>5.218849182128906</lng> <zoom>13</zoom> <name>sætrevatnet</name> <description>og lakseførende,med samme innslag av fiske arter som i dalsbøvatnet</description> <date>1245622753</date> <rdate /> <username>skrobben</username> <images /> </instance> <instance> <id>47</id> <user_id>201</user_id> <category_id>4</category_id> <lat>60.3913422061948</lat> <lng>5.32163143157959</lng> <zoom>15</zoom> <name>sportsdepotet</name> <description>flott utstyrsbutikk med stort utvalg </description> <date>1178739359</date> <rdate /> <username>rosenlund</username> <images /> </instance> <instance> <id>92</id> <user_id>479</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>57.98480801923985</lat> <lng>7.03125</lng> <zoom>4</zoom> <name>shangr la</name> <description>Antakelig Norges mest egnede plass til cannabisdyrking</description> <date>1230331748</date> <rdate /> <username>lightworker</username> <images /> </instance> <instance> <id>39</id> <user_id>190</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>70.71673832915769</lat> <lng>25.4278564453125</lng> <zoom>10</zoom> <name>s</name> <description /> <date>1174002160</date> <rdate /> <username>Ronny</username> <images /> </instance> <instance> <id>38</id> <user_id>190</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.74271966865355</lat> <lng>11.610488891601562</lng> <zoom>12</zoom> <name>ragnhilvann</name> <description>utmerket vann etter gjedda. pers fra vannet. står gjerne i sivkant og tar vobbler</description> <date>1174001972</date> <rdate /> <username>Ronny</username> <images /> </instance> <instance> <id>113</id> <user_id>746</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.51858762375369</lat> <lng>16.962590217590332</lng> <zoom>15</zoom> <name>nok en favoritt plass</name> <description>beste plasse nej gnoen gang har fiska, men hva vet vel jeg, er jo en forbanna søring.</description> <date>1282137240</date> <rdate /> <username>Johnny85</username> <images /> </instance> <instance> <id>96</id> <user_id>592</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.131819336484384</lat> <lng>5.264339447021484</lng> <zoom>13</zoom> <name>morkavatnet.</name> <description>ikkje laks,reint ørret vatn</description> <date>1245622817</date> <rdate /> <username>skrobben</username> <images /> </instance> <instance> <id>36</id> <user_id>190</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.81125410359006</lat> <lng>10.69244384765625</lng> <zoom>10</zoom> <name>livatnet</name> <description>gjeddevatn også dette. tidligere år ørett og harr men forsvannt når gjedda ble satt ut . stor gjedde</description> <date>1174001759</date> <rdate /> <username>Ronny</username> <images /> </instance> <instance> <id>41</id> <user_id>192</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>65.2657579735439</lat> <lng>13.323326110839844</lng> <zoom>12</zoom> <name>kjerringvatnet</name> <description>mye diger ørret. Men fisken er sær og vanskelig.Ville derfor brukt garn...</description> <date>1174002408</date> <rdate /> <username>bjornar</username> <images /> </instance> <instance> <id>107</id> <user_id>617</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>65.12128355510008</lat> <lng>13.78509521484375</lng> <zoom>10</zoom> <name>gaukarvatnet</name> <description>ørretvatn.stor fisk.prima kvalitet</description> <date>1248289107</date> <rdate /> <username>olavwest</username> <images /> </instance> <instance> <id>40</id> <user_id>192</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>67.63640697808812</lat> <lng>15.71868896484375</lng> <zoom>10</zoom> <name>framvatnet</name> <description>mye fin lake her. men pass opp for passerende nudister...</description> <date>1174002258</date> <rdate /> <username>bjornar</username> <images /> </instance> <instance> <id>112</id> <user_id>746</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.04488143511037</lat> <lng>5.668087005615233</lng> <zoom>18</zoom> <name>favoritt lyr plass</name> <description>Har fått masse flott lyr her på flue, kanon plass! tror aldri jeg har blanket her!</description> <date>1282136999</date> <rdate /> <username>Johnny85</username> <images /> </instance> <instance> <id>97</id> <user_id>592</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.15965024493331</lat> <lng>5.126838684082031</lng> <zoom>13</zoom> <name>ervikvatnet</name> <description>lakseførende.</description> <date>1245622884</date> <rdate /> <username>skrobben</username> <images /> </instance> <instance> <id>98</id> <user_id>592</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.16433967970136</lat> <lng>5.14683723449707</lng> <zoom>15</zoom> <name>ervikelva</name> <description>lakseførende strekning</description> <date>1245622935</date> <rdate /> <username>skrobben</username> <images /> </instance> <instance> <id>99</id> <user_id>592</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.16377858903453</lat> <lng>5.110101699829102</lng> <zoom>15</zoom> <name>ervik elva</name> <description>lakseførende strekning</description> <date>1245622974</date> <rdate /> <username>skrobben</username> <images /> </instance> <instance> <id>34</id> <user_id>190</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.03280074810545</lat> <lng>9.59381103515625</lng> <zoom>11</zoom> <name>durmålsvatn</name> <description>et bra vann. gjedde og abbor i vannet. har fått gjedde på 6,9 kg i vannet. </description> <date>1174001669</date> <rdate /> <username>Ronny</username> <images /> </instance> <instance> <id>94</id> <user_id>592</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.151953187150056</lat> <lng>5.195159912109375</lng> <zoom>13</zoom> <name>dalsbø vatnet</name> <description>fint fiske vatn,del av lakseførende vassdrag. Her finnes brun ørret,røye,laks og sjø ørret.</description> <date>1245622653</date> <rdate /> <username>skrobben</username> <images /> </instance> <instance> <id>46</id> <user_id>201</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.249597503655146</lat> <lng>5.955963134765625</lng> <zoom>12</zoom> <name>blåvatne</name> <description>et fint vann ikkje langt frå veg som holdar ørret opptil 600g som e go og rød</description> <date>1178739251</date> <rdate /> <username>rosenlund</username> <images /> </instance> <instance> <id>120</id> <user_id>916</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.26229916103712</lat> <lng>14.496202468872069</lng> <zoom>14</zoom> <name>austre nøkkvann</name> <description>Satt ut ørret på 60 tallet? Har hørt noen kalle det tuna-ørret?</description> <date>1341254435</date> <rdate /> <username>storskrei</username> <images /> </instance> <instance> <id>83</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.741352653536055</lat> <lng>8.714561462402344</lng> <zoom>14</zoom> <name>VIVERSTJØNNA</name> <description>SMÅTT DJUPT VANN,STOR FISK</description> <date>1210808153</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>45</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.64522762275568</lat> <lng>6.338939666748047</lng> <zoom>13</zoom> <name>Utosen på Kvanndalsvatnet</name> <description>Langgrunt. Sand/leire-botn med større steinar spredt utover. Vatnet er tydeleg brefarga.</description> <date>1174613690</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images> <instance> <id>1</id> <hotspot_id>45</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/45/1.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/45/1_t.jpg</url_thumbnail> </instance> <instance> <id>2</id> <hotspot_id>45</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/45/2.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/45/2_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>6</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.64881460642008</lat> <lng>6.355247497558594</lng> <zoom>13</zoom> <name>Utosen på Blomskredvatnet</name> <description>Ligg i sørenden av vatnet, blanda botn med variert djupn.</description> <date>1173012979</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>118</id> <user_id>887</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.49451699729673</lat> <lng>9.758262634277342</lng> <zoom>12</zoom> <name>Utnesvatnet</name> <description /> <date>1335725055</date> <rdate /> <username>Egil</username> <images /> </instance> <instance> <id>105</id> <user_id>600</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.88628021810796</lat> <lng>5.83099365234375</lng> <zoom>14</zoom> <name>Ukjent</name> <description>Lite vatn med ein del vak-aktivitet.</description> <date>1247515406</date> <rdate /> <username>kjetinho</username> <images /> </instance> <instance> <id>106</id> <user_id>600</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.89884764020876</lat> <lng>5.813355445861816</lng> <zoom>15</zoom> <name>Ukjent</name> <description>Vatn med noko vakaktivitet</description> <date>1247515501</date> <rdate /> <username>kjetinho</username> <images /> </instance> <instance> <id>52</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.78066243115352</lat> <lng>6.12687349319458</lng> <zoom>16</zoom> <name>Tømmerkaia</name> <description>Bra med makrell om sommaren, hyse og pal året rundt ellers.</description> <date>1187572077</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>10</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.94144928675152</lat> <lng>11.094560623168944</lng> <zoom>15</zoom> <name>Tuen</name> <description /> <date>1173026228</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>116</id> <user_id>826</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.31096828390894</lat> <lng>5.600709915161133</lng> <zoom>14</zoom> <name>Torvevatnet</name> <description>Fin fisk. Lyst rosa i kjøtet.</description> <date>1310471991</date> <rdate /> <username>Gisle</username> <images /> </instance> <instance> <id>74</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.39946300152526</lat> <lng>8.788204193115234</lng> <zoom>13</zoom> <name>Torungen</name> <description>Perfekt øy til kystmeite. Fra grunne partier med sand mot vest- til dype skrenter mot øst. Perfekt til artsfiske.</description> <date>1206881159</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>22</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.83782925170776</lat> <lng>6.30340576171875</lng> <zoom>13</zoom> <name>Test 2</name> <description>Også i Bjørkastronda</description> <date>1173484876</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>21</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.8390367455229</lat> <lng>6.314563751220703</lng> <zoom>13</zoom> <name>Test</name> <description>Bjørkastronda</description> <date>1173484768</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>1</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.8080348897232</lat> <lng>6.04282379150391</lng> <zoom>13</zoom> <name>Sørliggende innos i Hestedalsvatnet</name> <description>Fin fiskeplass, brådypt rett utenfor rundt hele deltaet. Står ofte fisk langs land hele veien rundt.</description> <date>1160338410</date> <rdate>0</rdate> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>123</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.78761269612613</lat> <lng>18.38785171508789</lng> <zoom>13</zoom> <name>Sæthaugvatnet</name> <description>Truleg aurevatn - vatnet er lett tilgjengeleg. Det er veldig mykje sjøfugl som held til ved vatnet, så fisken skal visstnok ha innvolsmakk. Eg har ikkje fiska her sjølv - berre hørt dette frå folk i Tromvika.</description> <date>1436560409</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>18</id> <user_id>176</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.051149940172046</lat> <lng>10.226984024047852</lng> <zoom>14</zoom> <name>Svinevika, Larvik</name> <description>Relativt grunn vik med sandbunn, og litt tang innimellom. Fint flyndrested, spesielt på vårparten.</description> <date>1173208578</date> <rdate /> <username>Lasse</username> <images /> </instance> <instance> <id>110</id> <user_id>647</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.8578215155425</lat> <lng>16.471939086914062</lng> <zoom>11</zoom> <name>Stornes</name> <description>Sei, Makrell, Laks og Sjøørret</description> <date>1251142513</date> <rdate /> <username>Fraank84</username> <images /> </instance> <instance> <id>114</id> <user_id>765</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>67.69772243741762</lat> <lng>15.246963500976562</lng> <zoom>11</zoom> <name>Stiodden</name> <description>Bra plass for sei-fiske</description> <date>1292275925</date> <rdate /> <username>royatle</username> <images /> </instance> <instance> <id>43</id> <user_id>193</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>64.99677833014171</lat> <lng>11.60980224609375</lng> <zoom>9</zoom> <name>Steinbukta</name> <description>Sinnsykt bra sjøørretområde. Her er det leopardbunn og masse næringsdyr. Tror ørreten spiser seg opp i dette området. Har opplevd å få over 20 ørreter her i løpet av en kveld. Dette når området var på sitt beste - på åttitallet. Fisker både med sluk og flue. Om ikke mange dagene skal jeg besøke stedet igjen. Tar det nesten for gitt at det blir fisk på meg. Ørreten tar forresten godt på maggot i området. </description> <date>1174047157</date> <rdate /> <username>ottoco</username> <images /> </instance> <instance> <id>129</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.59971998373446</lat> <lng>18.39935302734375</lng> <zoom>10</zoom> <name>Skorelvvatnet</name> <description>Stor, fin aure i vatnet.</description> <date>1436561865</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>91</id> <user_id>479</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.43151284537514</lat> <lng>17.490234375</lng> <zoom>4</zoom> <name>Skjoma og Råna</name> <description>Meget fine elver for fiske av laks og ørret,med nydelig natur omgitt av årlig cannabis indica/ruderalis hybrider som blir jævlig bra. kom å dyrk med oss sportsfiskere i nord og bli høy i vårt kor.</description> <date>1230331574</date> <rdate /> <username>lightworker</username> <images /> </instance> <instance> <id>103</id> <user_id>600</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.89554969299967</lat> <lng>5.8509063720703125</lng> <zoom>14</zoom> <name>Skjerjavatnet</name> <description>Stort regulert vassmagasin. Skal i fylje "Ostefjord fiske- og friluftskart" ha ein tynn bested av aure med snittvekt på 500 g.</description> <date>1247515076</date> <rdate /> <username>kjetinho</username> <images /> </instance> <instance> <id>127</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.6698531035522</lat> <lng>18.36038589477539</lng> <zoom>13</zoom> <name>Skarvatnet</name> <description>Aure - her har eg berre fått småfisk, men eg har hørt om at andre har fått stor, fin fisk. Auren her ser særs blank ut - minner nesten om sild. - Det er lite vegetasjon ved vatnet og til dels vanskeleg tilgjengeleg på nordsida på grunn av svært store steinurer langs vatnet.</description> <date>1436561107</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>88</id> <user_id>442</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>65.07835157197637</lat> <lng>13.7713623046875</lng> <zoom>14</zoom> <name>Saravann</name> <description>Bra med medium størrelse ørret. Grunnt vann Navnet er ikke offisielt</description> <date>1219960340</date> <rdate /> <username>oaasen</username> <images> <instance> <id>13</id> <hotspot_id>88</hotspot_id> <user_id>442</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/88/13.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/88/13_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>55</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.612436361544816</lat> <lng>6.345806121826172</lng> <zoom>13</zoom> <name>Sankehytte ved Vetledalsvatnet</name> <description>Denne hytta er opa for alle, men grunneigarar har sjølvsagt prioritet. Vetledalsvatnet husar mykje storfisk.</description> <date>1187573321</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>75</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.435649091286194</lat> <lng>8.783226013183594</lng> <zoom>14</zoom> <name>Sandvikodden</name> <description>Sjøørret</description> <date>1206881227</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>42</id> <user_id>191</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>70.67997003626894</lat> <lng>24.8291015625</lng> <zoom>8</zoom> <name>Saksevatnet</name> <description>Typisk røyevann, kan vær vanskelig å få på sluk og flua. Fin oterstrekke rundt hele vannet. Har opplevd å fått 10 røyer på EN runde.</description> <date>1174002576</date> <rdate /> <username>Havmusen</username> <images /> </instance> <instance> <id>82</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.72604516545746</lat> <lng>8.710784912109375</lng> <zoom>14</zoom> <name>STORHOLMVATNET</name> <description /> <date>1210808026</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>24</id> <user_id>187</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>66.16051056018838</lat> <lng>12.568359375</lng> <zoom>4</zoom> <name>Rånesvika</name> <description>Mye fisk av alle slag. Lang ut noen kast mellom bukkhornene, så skal du se :)</description> <date>1173969673</date> <rdate /> <username>freddyaakr</username> <images /> </instance> <instance> <id>32</id> <user_id>189</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>70.01096587627538</lat> <lng>18.974761962890625</lng> <zoom>11</zoom> <name>Romslivannet</name> <description>Ingen vits i å prøve her. Var stor fisk her en gang, før vannet ble tømt med garn (og kanskje verre ting). </description> <date>1174001181</date> <rdate /> <username>Arnt</username> <images /> </instance> <instance> <id>7</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.02365399735762</lat> <lng>11.098380088806152</lng> <zoom>15</zoom> <name>Renseannlegget</name> <description /> <date>1173026118</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>122</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.7634006616678</lat> <lng>18.362445831298828</lng> <zoom>13</zoom> <name>Rekvikvatnet</name> <description>Aurevatn - rikeleg med fisk. Storleiken varierer. </description> <date>1436560286</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>138</id> <user_id>1107</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.39028135065509</lat> <lng>29.724959135055542</lng> <zoom>17</zoom> <name>Randastryket</name> <description /> <date>1464291111</date> <rdate /> <username>Catorama</username> <images /> </instance> <instance> <id>53</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.7786331199399</lat> <lng>6.128590106964111</lng> <zoom>16</zoom> <name>Postkaia</name> <description>Gamle postkaia på Rygg. Her kan ein få sjøaure om sommaren, og eller er det mykje flyndre og hyse.</description> <date>1187572818</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>115</id> <user_id>826</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.34383144108409</lat> <lng>5.492820739746094</lng> <zoom>13</zoom> <name>Norddalsvatnet</name> <description>Fiskeplass nær vegen. Fisken er raud og fin i kjøtet.</description> <date>1310224990</date> <rdate /> <username>Gisle</username> <images /> </instance> <instance> <id>87</id> <user_id>434</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.143895841525726</lat> <lng>5.706710815429688</lng> <zoom>13</zoom> <name>Nord øst Rennesøy</name> <description>Her har jeg fått en Hågjel på ca 700gram. Den sto ved 130m dyp. Agnet med makrell og krepsehale coctail</description> <date>1219664401</date> <rdate /> <username>Equinox</username> <images /> </instance> <instance> <id>66</id> <user_id>296</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.01564274546974</lat> <lng>8.173484802246094</lng> <zoom>12</zoom> <name>Nedre Elgheitjönn</name> <description>God bestand av fin ørret. </description> <date>1204024630</date> <rdate /> <username>huth</username> <images /> </instance> <instance> <id>26</id> <user_id>188</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.45726045067816</lat> <lng>10.445938110351562</lng> <zoom>11</zoom> <name>NGU BRYGGA</name> <description>Her går det mye stor fisk i alle varianter. Perfekt for meite. </description> <date>1173971207</date> <rdate /> <username>Juksahjulet</username> <images /> </instance> <instance> <id>131</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.936676911108826</lat> <lng>5.5795955657958975</lng> <zoom>16</zoom> <name>Mye småfisk, ørret. + - 100 gram</name> <description /> <date>1441952982</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>86</id> <user_id>358</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>67.28901521116026</lat> <lng>14.9853515625</lng> <zoom>9</zoom> <name>Mjønes</name> <description>Hotspot for sjøørret</description> <date>1217099218</date> <rdate /> <username>BAN1102</username> <images /> </instance> <instance> <id>104</id> <user_id>600</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.89417196850216</lat> <lng>5.820865631103516</lng> <zoom>14</zoom> <name>Meinshemdevatnet/Svartavatnet</name> <description>Stort regulert vassmagasin. Skal i fylje "Ostefjord fiske- og friluftskart" ha ein tynn bested av aure med snittvekt på 400 g</description> <date>1247515205</date> <rdate /> <username>kjetinho</username> <images /> </instance> <instance> <id>135</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.01757453861898</lat> <lng>5.569982528686523</lng> <zoom>16</zoom> <name>Masse småfisk + - 100 gram</name> <description /> <date>1444725968</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>136</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.018882735270566</lat> <lng>5.574896335601807</lng> <zoom>16</zoom> <name>Masse småfisk + - 100 gram</name> <description /> <date>1444725976</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>137</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.02168124441793</lat> <lng>5.568759441375732</lng> <zoom>16</zoom> <name>Masse småfisk + - 100 gram</name> <description /> <date>1444725984</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>81</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.73109793254896</lat> <lng>8.705635070800781</lng> <zoom>13</zoom> <name>MJØVATNET</name> <description /> <date>1210807981</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>17</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.511174281710566</lat> <lng>5.516510009765625</lng> <zoom>12</zoom> <name>Loneelva</name> <description>Tidligere meget god lakseelv. Fisket varierer med vannstanden. Mye smålaks.</description> <date>1173108552</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>31</id> <user_id>189</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>70.18580102570239</lat> <lng>19.16221618652344</lng> <zoom>11</zoom> <name>Litlvatn</name> <description>Et lurt lite vann med stor bekkeørret. Tar best på mark</description> <date>1174000990</date> <rdate /> <username>Arnt</username> <images /> </instance> <instance> <id>125</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.6724771081955</lat> <lng>18.235931396484375</lng> <zoom>13</zoom> <name>Litjevatnet</name> <description>Her skal det visstnok vere aure, og fisken skal vere fin. Eg har gått forbi vatnet og har sett massevis av vak.</description> <date>1436560730</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>19</id> <user_id>182</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.01741013945995</lat> <lng>10.033435821533203</lng> <zoom>13</zoom> <name>Lillevik</name> <description>En god sø plass. En lang grunn vik som leverer bra med sø. <a href="http://kart.gulesider.no/kart/index.c?ps=1&companies=&id=c_Z0HFXFOQ&n=59.0232632029658&s=59.0095905279909&e=10.0425858154132&w=10.0022683503787&markX=468&markY=237&tool=zoom&scrollX=0&scrollY=0"> Veibeskrivelse finner du her</a>. Det er ett blåskjell oppdrett på høyre side av vika,på odden er den plassen folk oftest står og fisker.Sjelden man rusler derifra tomhendt.</description> <date>1173258136</date> <rdate /> <username>tryta</username> <images /> </instance> <instance> <id>77</id> <user_id>322</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.8497485965087</lat> <lng>10.165443420410156</lng> <zoom>14</zoom> <name>Laugen</name> <description /> <date>1207120754</date> <rdate /> <username>haakon</username> <images /> </instance> <instance> <id>111</id> <user_id>652</user_id> <category_id>5</category_id> <lat>68.57412080954296</lat> <lng>17.43907928466797</lng> <zoom>13</zoom> <name>Larsa lapp</name> <description>Farlig område, mye ville dyr og mennesker</description> <date>1251749366</date> <rdate /> <username>trorlars</username> <images /> </instance> <instance> <id>30</id> <user_id>189</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.9545561398309</lat> <lng>18.969955444335938</lng> <zoom>11</zoom> <name>Langvannet</name> <description>Både ørret og røye i vannet. Ørreten er feit, mens røya sliter med veksten. Har fått fisk her på drøye kiloen, fra sørvestsiden av vannet. Båt kan være en fordel, men det er visse restriksjoner i vannet.</description> <date>1174000894</date> <rdate /> <username>Arnt</username> <images /> </instance> <instance> <id>79</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.74165644038689</lat> <lng>8.733444213867188</lng> <zoom>12</zoom> <name>LANGVATNET</name> <description /> <date>1210807880</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>23</id> <user_id>187</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>66.23145747862573</lat> <lng>12.919921875</lng> <zoom>4</zoom> <name>Kveitvika</name> <description>En flott fiskeplass</description> <date>1173969451</date> <rdate /> <username>freddyaakr</username> <images /> </instance> <instance> <id>117</id> <user_id>826</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.31339919619448</lat> <lng>5.626630783081056</lng> <zoom>14</zoom> <name>Kvanngrødvatnet</name> <description>Flott fisk. Raud i kjøtet. 200g+</description> <date>1310472021</date> <rdate /> <username>Gisle</username> <images /> </instance> <instance> <id>50</id> <user_id>207</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.5612014359713</lat> <lng>10.406112670898436</lng> <zoom>14</zoom> <name>Krok</name> <description /> <date>1182053235</date> <rdate /> <username>geimas5</username> <images /> </instance> <instance> <id>64</id> <user_id>296</user_id> <category_id>9</category_id> <lat>59.00698120242178</lat> <lng>8.170309066772461</lng> <zoom>14</zoom> <name>Knutsli</name> <description>Parkeringsplass og utgangspunkt for turer til både Elgheia, Fiskevatn og Öyvatnn</description> <date>1204023994</date> <rdate /> <username>huth</username> <images /> </instance> <instance> <id>89</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.78451775349317</lat> <lng>5.975468158721924</lng> <zoom>17</zoom> <name>Kleppeneset</name> <description>Fin fiskeplass med variert botn. Brådjupt frå neset og utover, og jamnare frå neset og innover. Her kan ein treffe *stor* lange og brosme og liknande. Ofte makrell om sommaren. Langs land går det lyr og ymse gyltefisk.</description> <date>1220741104</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>15</id> <user_id>176</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.04126107328874</lat> <lng>10.230159759521484</lng> <zoom>13</zoom> <name>Kjerringvik</name> <description>Fint sted for kystmeite (spesielt Fornet, helt ytterst i Kjerringvik). Her er gode muligheter for flyndrer, knurr, torsk, hvitting, fjesing. Det er også blitt tatt noen fløyfisk her. </description> <date>1173030532</date> <rdate /> <username>Lasse</username> <images /> </instance> <instance> <id>20</id> <user_id>183</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.48536819158523</lat> <lng>10.673646926879885</lng> <zoom>14</zoom> <name>Kippeneset Kystmeitehovedstad</name> <description>Spennende plass for kystmeite, en av plassene der man når dypest i mosseområdet. Ligger på privat hytteområde med tildels hissige hytteeiere. Noe vanskelige bunnforhold, mistenker at det ligger en kabel/wire langs noe av bunnen.</description> <date>1173299722</date> <rdate /> <username>permagnar</username> <images /> </instance> <instance> <id>102</id> <user_id>602</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>67.29232875836114</lat> <lng>15.147743225097656</lng> <zoom>12</zoom> <name>Kalneset</name> <description /> <date>1246521425</date> <rdate /> <username>kaustvol</username> <images /> </instance> <instance> <id>84</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.735656045523335</lat> <lng>8.691987991333008</lng> <zoom>14</zoom> <name>KYRKJEDALSVATNET</name> <description>kOMMUNENS DRIKKEVANNKILDE,BRA MED FISK,VARIABEL STØRRELSE.</description> <date>1210808272</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>60</id> <user_id>262</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.521219239234505</lat> <lng>10.474621653556824</lng> <zoom>18</zoom> <name>KNATVOLD</name> <description>Her er du garantert Bergylte.</description> <date>1199060352</date> <rdate /> <username>goknudsen</username> <images /> </instance> <instance> <id>78</id> <user_id>323</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.35951948621985</lat> <lng>10.5853271484375</lng> <zoom>9</zoom> <name>Jonsvatnent</name> <description>Gjedde, Ørret, Røye. Skal vist nok være lake der å, men det vet jeg ingenting om</description> <date>1207215264</date> <rdate /> <username>solli</username> <images /> </instance> <instance> <id>8</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.01509740149572</lat> <lng>11.10215663909912</lng> <zoom>15</zoom> <name>Jernbanebrua</name> <description /> <date>1173026149</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>70</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.40440987754985</lat> <lng>8.747177124023438</lng> <zoom>13</zoom> <name>Jerken grunna</name> <description>Havabbor & sjøørret - Mange store rullesteiner vær forsiktig </description> <date>1206880750</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>28</id> <user_id>189</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.76993115066851</lat> <lng>19.474639892578125</lng> <zoom>11</zoom> <name>Intet</name> <description>Stor sik i vannet...</description> <date>1174000594</date> <rdate /> <username>Arnt</username> <images /> </instance> <instance> <id>56</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.68197448321101</lat> <lng>5.730743408203125</lng> <zoom>13</zoom> <name>Innosen ved Storevatnet</name> <description>Antakeleg beste fiskeplassen i heile vatnet. Her går det stor aure på seinsommaren, og når vatnet er \"høgt\" (ikkje nedtappa), kan det stå mykje fin røye her.</description> <date>1188174017</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images> <instance> <id>7</id> <hotspot_id>56</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/56/7.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/56/7_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>54</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.67798414648329</lat> <lng>5.795459747314453</lng> <zoom>13</zoom> <name>Innos i Storefjorden</name> <description>Særs god plass tidleg på året. Har fått aure på 1.4kg her.</description> <date>1187573012</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images> <instance> <id>5</id> <hotspot_id>54</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/54/5.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/54/5_t.jpg</url_thumbnail> </instance> <instance> <id>6</id> <hotspot_id>54</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/54/6.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/54/6_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>4</id> <user_id>171</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.14235935639325</lat> <lng>9.02252197265625</lng> <zoom>13</zoom> <name>Hølen</name> <description /> <date>1172978212</date> <rdate /> <username>crazym</username> <images /> </instance> <instance> <id>72</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.43156035330221</lat> <lng>8.825798034667969</lng> <zoom>13</zoom> <name>Hove odden</name> <description>Sjøørret & havabbor</description> <date>1206880892</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>76</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.29776362815845</lat> <lng>8.54684829711914</lng> <zoom>13</zoom> <name>Hekseodden</name> <description>En av sørlandets beste sjøørett plass</description> <date>1206881566</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>71</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.42338145253053</lat> <lng>8.773612976074219</lng> <zoom>13</zoom> <name>Havsøy sundet</name> <description>Sjøørret</description> <date>1206880835</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>16</id> <user_id>177</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.94400716933026</lat> <lng>11.06846809387207</lng> <zoom>14</zoom> <name>Haugen</name> <description>Dynovika</description> <date>1173039901</date> <rdate /> <username>Haugen</username> <images /> </instance> <instance> <id>69</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.39469535497651</lat> <lng>8.7286376953125</lng> <zoom>13</zoom> <name>Haslatangen</name> <description>Givende sjøørret plass</description> <date>1206880583</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>126</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.65738465102197</lat> <lng>18.334121704101562</lng> <zoom>13</zoom> <name>Hansisadalvatnet</name> <description>Det skal finnast godt med fisk her, men eg veit ikkje om det er røye eller aure.</description> <date>1436560827</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>58</id> <user_id>238</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.04736070316415</lat> <lng>11.361923217773438</lng> <zoom>12</zoom> <name>Haga</name> <description>Fin harrplass om våren. Spesielt egnet til meite.</description> <date>1192606342</date> <rdate /> <username>Svenna</username> <images /> </instance> <instance> <id>59</id> <user_id>262</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.48963343720168</lat> <lng>10.317546129226685</lng> <zoom>17</zoom> <name>HOLMESTRANDSBRYGGA</name> <description>Populær fiskeplass hele året.</description> <date>1199060027</date> <rdate /> <username>goknudsen</username> <images /> </instance> <instance> <id>29</id> <user_id>189</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.80196063904948</lat> <lng>19.688873291015625</lng> <zoom>11</zoom> <name>Grovassvannet</name> <description>Det er mye stor røye i vannet (sjørøye?). Artig å få den på stang, men man bør kaste langt ut. Vadere kan være en fordel :) En del parasitter i fisken, men det er jo ikke noe problem for C&R fiskere.</description> <date>1174000764</date> <rdate /> <username>Arnt</username> <images /> </instance> <instance> <id>35</id> <user_id>191</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>70.75615522082295</lat> <lng>25.499267578125</lng> <zoom>9</zoom> <name>Gressvannet</name> <description>Hær får man masse fisk. I sær ørret. Røye på isfiske. Snittvekt på fisk er ukjent. Kan få både stort og smått</description> <date>1174001748</date> <rdate /> <username>Havmusen</username> <images /> </instance> <instance> <id>130</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.941438538929425</lat> <lng>5.596504211425782</lng> <zoom>17</zoom> <name>Greit fiskevann.. Ørret på ca. 150-200 gram ++</name> <description /> <date>1441952931</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>27</id> <user_id>187</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.39674949229217</lat> <lng>10.243377685546877</lng> <zoom>11</zoom> <name>Govannet</name> <description>Det går en og annen storfisk her. Usatt fisk for det meste. Har vært regnbueørret i vannet. </description> <date>1173971412</date> <rdate /> <username>freddyaakr</username> <images /> </instance> <instance> <id>12</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.01230905974708</lat> <lng>11.216182708740234</lng> <zoom>15</zoom> <name>Gjørsesvingen</name> <description /> <date>1173026555</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>2</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.7554184223198</lat> <lng>6.07492446899414</lng> <zoom>13</zoom> <name>Gjelvikja i Traudalen</name> <description>Langgrunt, så vadere eller båt er eit pluss. Mykje fin fisk som kjem inn om kvelden for å beite.</description> <date>1160338922</date> <rdate>0</rdate> <username>andreas</username> <images /> </instance> <instance> <id>133</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.95638539185254</lat> <lng>5.546379089355469</lng> <zoom>13</zoom> <name>Gjeddevatn</name> <description /> <date>1444725919</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>134</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.00070274244648</lat> <lng>5.4941725730896</lng> <zoom>16</zoom> <name>Gjeddevatn</name> <description /> <date>1444725938</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>13</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.009649191555134</lat> <lng>11.214637756347656</lng> <zoom>15</zoom> <name>Gjeddestedet</name> <description /> <date>1173026603</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>9</id> <user_id>175</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>60.01269515186177</lat> <lng>11.107220649719238</lng> <zoom>15</zoom> <name>Gardermoenbrua</name> <description /> <date>1173026167</date> <rdate /> <username>Hoika</username> <images /> </instance> <instance> <id>119</id> <user_id>916</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.40395076814298</lat> <lng>14.839439392089844</lng> <zoom>14</zoom> <name>Gammelt skjelloppdrett</name> <description>sjø ørret og makrell</description> <date>1341254106</date> <rdate /> <username>storskrei</username> <images /> </instance> <instance> <id>68</id> <user_id>296</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.03719874994177</lat> <lng>8.250389099121094</lng> <zoom>12</zoom> <name>Fyresvatn</name> <description>Stort vann med god bestand av ørret, sik og røye. Her er det også muligheter for garnfiske. Største kjente ørret tatt i garn på 11 kg.</description> <date>1204025242</date> <rdate /> <username>huth</username> <images> <instance> <id>11</id> <hotspot_id>68</hotspot_id> <user_id>296</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/68/11.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/68/11_t.jpg</url_thumbnail> </instance> <instance> <id>12</id> <hotspot_id>68</hotspot_id> <user_id>296</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/68/12.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/68/12_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>33</id> <user_id>189</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.98889022237826</lat> <lng>19.2864990234375</lng> <zoom>11</zoom> <name>Fiskvann</name> <description>Sporadiske forsøk her. Noen som har fått noe? Har hørt om forekomster av røye her.</description> <date>1174001271</date> <rdate /> <username>Arnt</username> <images /> </instance> <instance> <id>67</id> <user_id>296</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.99937846028207</lat> <lng>8.124732971191406</lng> <zoom>12</zoom> <name>Fiskevatn</name> <description>Satt ut fisk i 1994. God bestand av fisk mellom 200-500 gram</description> <date>1204024852</date> <rdate /> <username>huth</username> <images /> </instance> <instance> <id>121</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.72551372207576</lat> <lng>18.372831344604492</lng> <zoom>15</zoom> <name>Finnkjerkvatnet</name> <description>Røyevatn, massevis av smårøyer, næringsfattig vatn. Vatnet er vanskeleg tilgjengeleg, for terrenget er bratt. Vatnet ligg fint til mellom stupbratte fjell. - Fisken - 32 røyer - blei sett ut i 1958 av fisk frå vassdraget i Rekvikdalen. Dei første åra blei det stor, fin fisk å få. På slutten av 1960-talet begynte fisken å bli mager, men var av stor storleik. Med åra har storleiken avtatt, og i dag får ein massevis av smårøyer. Det er få som fiskar her, for terrenget er krevjande. På forsommaren er terrenget der oppstiginga er, skredfarleg.</description> <date>1436560166</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>132</id> <user_id>1066</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.98365595774744</lat> <lng>5.425143241882324</lng> <zoom>17</zoom> <name>Fin fisk</name> <description /> <date>1444722625</date> <rdate /> <username>kasti</username> <images /> </instance> <instance> <id>90</id> <user_id>474</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>62.17960536696804</lat> <lng>8.812065124511719</lng> <zoom>12</zoom> <name>Fillingtjern</name> <description /> <date>1227217991</date> <rdate /> <username>audun</username> <images> <instance> <id>14</id> <hotspot_id>90</hotspot_id> <user_id>474</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/90/14.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/90/14_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>109</id> <user_id>647</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.4532263169653</lat> <lng>16.709089279174805</lng> <zoom>16</zoom> <name>Evenestangen</name> <description>Sei, Hyse, Laks, sjøørret og Makrell</description> <date>1251142311</date> <rdate /> <username>Fraank84</username> <images /> </instance> <instance> <id>101</id> <user_id>602</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>67.27840878261672</lat> <lng>14.694900512695312</lng> <zoom>12</zoom> <name>Elstadegga</name> <description /> <date>1246521296</date> <rdate /> <username>kaustvol</username> <images /> </instance> <instance> <id>128</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.67420638846184</lat> <lng>18.555564880371094</lng> <zoom>13</zoom> <name>Eliasgamvatnet</name> <description>Aure - Elberg Lorentsen frå Ersfjordbotn fortalte at han og nokre andre hadde sett ut 51 aurar i dette vatnet rundt 1920. Dei hadde fiska 52 fisk i Ersfjordelva, men på veg opp til vatnet, mista dei ein fisk i elva som renn ut av vatnet då dei skulle byte ut noko av vatnet i bøtta med friskt vatn - derfor var det 51 fisk som blei sett ut. Eg har ikkje fiska her og veit derfor ikkje om det er fisk å få.</description> <date>1436561718</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>51</id> <user_id>1</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>61.68254448921833</lat> <lng>6.497211456298828</lng> <zoom>13</zoom> <name>Eggjedalen</name> <description>Lite vatn med fin fisk. Tilkomst frå Årdalsstøylen.</description> <date>1186149248</date> <rdate /> <username>andreas</username> <images> <instance> <id>3</id> <hotspot_id>51</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/51/3.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/51/3_t.jpg</url_thumbnail> </instance> <instance> <id>4</id> <hotspot_id>51</hotspot_id> <user_id>1</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/51/4.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/51/4_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>108</id> <user_id>647</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>68.4930825529198</lat> <lng>16.713294982910156</lng> <zoom>15</zoom> <name>Dyrskuplassen</name> <description>Halvstor kulp i Rensåa. Ørret.</description> <date>1251142189</date> <rdate /> <username>Fraank84</username> <images /> </instance> <instance> <id>25</id> <user_id>188</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.82128765261384</lat> <lng>9.580078125</lng> <zoom>4</zoom> <name>Byneset</name> <description>Gode muligheter for torsk fra 0,5 kg-2.0 kg.</description> <date>1173970977</date> <rdate /> <username>Juksahjulet</username> <images /> </instance> <instance> <id>14</id> <user_id>176</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.96010037327823</lat> <lng>9.88117218017578</lng> <zoom>12</zoom> <name>Bramskjæra, Nevlunghavn</name> <description>Liten øygruppe utenfor Nevlunghavn. Gode muligheter for både slettvar og piggvar, i følge yrkesfiskere og dykkere. </description> <date>1173030103</date> <rdate /> <username>Lasse</username> <images /> </instance> <instance> <id>124</id> <user_id>1043</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.7499771370984</lat> <lng>18.211898803710938</lng> <zoom>13</zoom> <name>Blåfjellvatnet</name> <description>Røyevatn. Fisken stammar frå vassdraget i Rekvika og blei sett ut rundt 1960. Eg har ikkje fiska her sjølv, men det seiest at fisken har innvolsorm - truleg er det ein god del sjøfugl som held til ved vatnet.</description> <date>1436560632</date> <rdate /> <username>Aud-Kirsti</username> <images /> </instance> <instance> <id>5</id> <user_id>161</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.82151484851098</lat> <lng>11.402091979980469</lng> <zoom>14</zoom> <name>Blåberga</name> <description>Mye småhai, torsk og hyse.</description> <date>1172991802</date> <rdate /> <username>Trond</username> <images /> </instance> <instance> <id>61</id> <user_id>296</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.008395480817256</lat> <lng>8.252191543579102</lng> <zoom>14</zoom> <name>Bjorhölen, Kilegrend, Fyresdal</name> <description>Fin plass egnet for fluefiske, småfallen fisk</description> <date>1204023250</date> <rdate /> <username>huth</username> <images> <instance> <id>8</id> <hotspot_id>61</hotspot_id> <user_id>296</user_id> <title /> <description /> <date /> <rdate /> <url_fullsize>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/61/8.jpg</url_fullsize> <url_thumbnail>http://kart.fiskevatn.no//bilder/images/map/61/8_t.jpg</url_thumbnail> </instance> </images> </instance> <instance> <id>73</id> <user_id>321</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>58.46587303910904</lat> <lng>8.896007537841797</lng> <zoom>13</zoom> <name>Alvekilen</name> <description>Tromøyas beste og mest allsidig fiskeplass. Fra hav abbor til hyse</description> <date>1206881007</date> <rdate /> <username>Xplorer1</username> <images /> </instance> <instance> <id>80</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.734288688781874</lat> <lng>8.733787536621094</lng> <zoom>13</zoom> <name>AUSTRE MJØVATNET</name> <description /> <date>1210807950</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>85</id> <user_id>347</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>63.73113591985986</lat> <lng>8.735418319702148</lng> <zoom>14</zoom> <name>AUSTRE FLATVATNET</name> <description /> <date>1210808338</date> <rdate /> <username>bb58</username> <images /> </instance> <instance> <id>57</id> <user_id>125</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>59.99602473855367</lat> <lng>11.287765502929688</lng> <zoom>14</zoom> <name /> <description /> <date>1190578507</date> <rdate /> <username>link</username> <images /> </instance> <instance> <id>93</id> <user_id>526</user_id> <category_id>2</category_id> <lat>69.17330234910695</lat> <lng>20.76141357421875</lng> <zoom>13</zoom> <name /> <description>17.april 2009 Mislykket fisketur, hvor vi skulle gå et stykke innover, men endte opp her med ei verkende stortå. Overnattet i telt her, men ikke livstegn under isen.</description> <date>1240092458</date> <rdate /> <username>roysoren</username> <images /> </instance> </hotspots>